Cursus 'Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgden'
Opleiding

Cursus 'Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgden'

 • Aanbieder Color Mix Care, coaching & training
 • Duur 6 middagen van 13.00 -17.00 uur
 • Locatie Eindhoven, Elsloo
Contactpersoon Ciska Roth-Baljeu Color Mix care, coaching & training
Laatst geactualiseerd: 29 september 2020

De cursus Palliatieve Zorg is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4 -6 en verzorgenden niveau 3 IG die werken met palliatieve cliënten. Het bestaat uit 6 modules van ieder 4 uur. Ter voorbereiding op de zes fysieke bijeenkomsten is er voorbereidend huiswerk, dit vraagt ongeveer 2 uur per module.

Inhoud

De zes modules zijn: 

 1.  ​Jij & Palliatieve zorg: wie ben ik met mijn kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën? Wat drijft mij? Hoe herken ik dat m.b.v. het enneagram? Wat betekent dat voor mijn zorg aan mijn palliatieve cliënt? Hoe ga ik om met ethische dilemma’s?
 2.  Symptomen in de palliatief-terminale fase: het herkennen van de refractaire symptomen pijn, dyspnoe en delier. Hoe gebruik ik de ÌKNL Signalering Box?
 3.  Besluitvorming rond het levenseinde: o.a. palliatieve sedatie en euthanasie. Welke rol speel ik hierin als zorgverlener?
 4.  Communicatie in de palliatieve zorg: hoe (h)erken ik de (zielen)pijn van mijn cliënt? Hoe sluit ik aan bij de persoonlijkheid en sterfstijl van  mijn cliënt?
 5. Spirituele zorg: hoe maak ik ruimte bij mezelf en bij mijn cliënt? Hoe ben ik aanwezig? Hoe pas ik (zelf)compassie toe? Hoe begeleid ik mijn client in het geven van zin aan zijn leven en sterven en omgaan met levensvragen? Geoefend wordt met mindfulness.
 6. Dementie en palliatieve zorg: hoe en wanneer vindt advance care plaats? Waarin is palliatieve zorg anders bij de cliënt met dementie?

Leerdoelen

 • Je bent je bewuster geworden van wat jou drijft, zowel persoonlijk als in de palliatieve zorg en hoe je zelf present bent
 • Je weet dat palliatieve zorg totale zorg is, namelijk op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied
 • Je herkent een ethisch dilemma en weet deze bespreekbaar te maken
 • Je herkent en signaleert (refractaire) symptomen in de palliatief-terminale fase
 • Je kan het gesprek aangaan met cliënt en naasten over besluiten in de laatste levensfase
 • In je communicatie over het naderend levenseinde weet je aan te sluiten bij de persoonlijkheid van je cliënt en weet je ruimte te scheppen
 • Je (h)erkent de zielenpijn en levensvragen van je cliënt en bent en blijft daarbij aanwezig
 • Bij de cliënt met dementie weet je advance care te benoemen.

Meer informatie

De cursus kent verschillende startdata. Zie voor meer informatie bij Color Mix

Contactpersoon Ciska Roth-Baljeu Color Mix care, coaching & training
Laatst geactualiseerd: 29 september 2020
Bied je scholing of opleiding aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.