COVID-19 en palliatieve zorg - Palliatieve sedatie (basisscholing)
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - Palliatieve sedatie (basisscholing)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Type scholing masterclass
 • Kosten nee
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, mbo verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie nee
Contactpersoon
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

Patiënten met COVID-19 kunnen in de stervensfase zulke heftige symptomen hebben en lijden dat het starten van palliatieve sedatie overwogen moet worden. In de korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg - Palliatieve sedatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • wat is palliatieve sedatie?
 • communicatie over palliatieve sedatie
 • medicamenteus beleid

Aan het einde van de scholing kan de cursist:

 • benoemen wat palliatieve sedatie inhoudt en welke criteria hiervoor gelden
 • het gesprek voeren met de patiënt met COVID-19 (indien mogelijk) en zijn naasten over palliatieve sedatie en daarbij de afwegingen bespreken om dit te kunnen starten
 • het medicamenteus beleid inzetten bij palliatieve sedatie, indien bevoegd, of een arts benaderen die hiertoe bevoegd is.


Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de instellingen en het YouTube-logo) te klikken.

Meer informatie en inschrijven

Er is een powerpointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij het geven van een les over dit onderwerp.

Deze basisscholing is voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis. 


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.