COVID-19 en palliatieve zorg - Angst (basisscholing)
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - Angst (basisscholing)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Type scholing masterclass
 • Kosten nee
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, mbo verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie nee
Contactpersoon
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

Patiënten met COVID-19 zijn vaak heel angstig. In de palliatieve fase ervaren zij angst door de heftige situatie waarin ze zijn terechtgekomen en de onzekerheid over wat er gaat gebeuren. In de korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg - Angst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Oorzaak van angst bij patiënten met COVID-19.
 • Wat zie je aan de patient en wat kun je vragen?
 • Medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.

Aan het einde van de scholing kan de cursist:

 • de oorzaak van angst bij patiënten met COVID-19 benoemen
 • de angst herkennen bij de patiënt en dit bevragen aan de patiënt
 • niet-medicamenteus handelen bij een patiënt met COVID-19 die angstig is en hierover communiceren met patiënt en naaste(n)
 • medicamenteus beleid inzetten bij een patiënt met COVID-19 of een arts inroepen wanneer dit nodig is

Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de instellingen en het YouTube-logo) te klikken.

Meer informatie en inschrijven

Er is een powerpointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij een les over dit onderwerp.

Deze basisscholing is voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis. 


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.