Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden

 • Aanbieder IKNL
 • Type training
 • Startdatum Najaar 2020
 • Duur bijeenkomst 3 uur
 • Locatie zie agenda
 • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
 • Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten (ABAN).
 • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, samenwerkingspartner, zorgverlener
 • EPA's communiceren, samenwerken, zelfzorg

IKNL organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden.

Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.

Leerd​oelen

De consulent: 

 • kan de consultvraag adequaat exploreren en maakt daarbij gebruik van de interventies: procedurevoorstel, normaliseren, open vragen en reflecties / samenvattingen.
 • kan een passend advies formuleren en adequaat ingaan op de reacties van de consultvrager naar aanleiding daarvan.
 • is in staat te werken vanuit een attitude van openheid en respect voor de deskundigheid en mogelijke lacunes daarin van de consultvrager.

Docenten

Trainer: drs. Christien de Jong, psychotherapeut / trainer, werkzaam in eigen praktijk en het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker.

Professionele acteur: Koos van der Knaap

Meer informatie

Raadpleeg de agenda voor de traingingsdata.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.