Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden
Opleiding

Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden

  • Aanbieder stichting Fibula
  • Type training
  • Duur bijeenkomst 3 uur
  • Locatie verspreid in het land, zie agenda
  • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten (ABAN).
  • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, samenwerkingspartner
Contactpersoon Herlin Woldberg Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2020

Stichting Fibula organiseert jaarlijks trainingen over consultatievaardigheden voor medisch en verpleegkundig consulenten palliatieve zorg werkzaam in regionale of transmurale (ziekenhuis) consultatieteams Palliatieve Zorg. De training vindt op diverse locaties in het land plaats.

Tijdens deze training leert de consulent het krachtenveld herkennen waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.

Leerd​oelen

De consulent: 

  • kan de consultvraag adequaat exploreren en maakt daarbij gebruik van de interventies: procedurevoorstel, normaliseren, open vragen en reflecties / samenvattingen.
  • kan een passend advies formuleren en adequaat ingaan op de reacties van de consultvrager naar aanleiding daarvan.
  • is in staat te werken vanuit een attitude van openheid en respect voor de deskundigheid en mogelijke lacunes daarin van de consultvrager.

Docenten

Trainer: drs. Christien de Jong, psychotherapeut / trainer, werkzaam in eigen praktijk en het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker.

Professionele acteur: Koos van der Knaap

Meer informatie

Raadpleeg de agenda voor de traingingsdata en locatie.

Contactpersoon Herlin Woldberg Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!