Casuïstiek over Rouw (artikel)
Opleiding

Casuïstiek over Rouw (artikel)

 • Aanbieder IKNL
 • Type scholing casuïstiekbespreking
 • Kosten nee
 • Functie geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 14 december 2022

Vier casussen over Rouw in verschillende zorgsettingen. Centraal staat het signaleren van rouw en wat je als zorgverlener kan doen. De casuïstiek belicht nieuwe wijzigingen en belangrijke aandachtspunten uit de herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase (2022, Pallialine.nl). Het bespreken van de casuïstiek nodigt zorgverleners (i.o.) uit te praten over rouw.

Leerdoelen

Aan het einde van deze scholing kan de cursist:

 • praten over rouw, rouwverwerking en het eigen handelen hierin te bespreken en met elkaar uit te wisselen
 • betekenis geven aan het begrip rouw en rouwverwerking binnen de eigen zorgsetting en functie
 • signalen en vormen van rouw herkennen, benoemen, kunnen duiden en daarbij de best mogelijke zorg benoemen, waarbij ook verwijzing naar professionals binnen de mogelijkheden behoort
 • betekenis van het begrip ‘culturele diversiteit’ ten aanzien van rouw toepassen op een casus
 • onderdelen uit de herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase toepassen op de eigen werksituatie
   

Naar de casussen

Naar de docentinstructie


Licentie

Creative commons: by-nc-sa 


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 14 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.