Basistraining Palliatieve zorg voor verzorgenden Graafschap college
Opleiding

Basistraining Palliatieve zorg voor verzorgenden Graafschap college

  • Aanbieder Graafschap College
  • Type b-learning
  • Duur bijeenkomst 4 dagdelen van 3 uur en 12 uur zelfstudie
  • Locatie Doetinchem
  • Opleidingsniveau mbo 3
  • Zorgverlener verzorgenden
  • Accreditatie is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V
  • CanMEDS samenwerkingspartner, zorgverlener
Contactpersoon Jochem Sipkens Graafschap College
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2019

Graafschap College biedt de basistraining Palliatieve zorg voor verzorgenden en woon-zorgbegeleiders aan op niveau 3. 

Het is een blended-learningprogramma bestaande uit groepsbijeenkomsten en de bijbehorende e-learning. De e-learning is bedoeld als voorbereiding op de basistraining. Deze is ook als losse modules te volgen.

Inhoud

De basistraining besteedt aandacht aan uw rol bij het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welzijn van de zorgvrager en begeleiding van hun naasten. Er is zowel aandacht voor communicatie, het proces van rouw en afscheid, als voor het ‘natuurlijk’ sterven, palliatieve sedatie en euthanasie.

Bij palliatieve zorg werk je samen met andere disciplines. In de training komt dit aan de orde, het bespreekt de meerwaarde als verzorgende. Wat kunt u doen, dan wel betekenen voor de zorgvrager – en hun naasten – die palliatieve zorg nodig heeft? Daarnaast leert u uw observaties of ‘niet-pluis-gevoel’ te verwoorden aan de andere zorgverleners.

De e-learning is een zelfstudie en is bedoeld als voorbereiding op de basisscholing. Hierin gaat u aan de slag met de negen meest voorkomende lichamelijke zorgproblemen (delier, dyspnoe, gewichtsverlies en gebrek aan eetlust, klachten van de mond, misselijkheid en braken, obstipatie, pijn, uitdroging en vermoeidheid).

Meer informatie

Meer informatie is te vinden bij het Graafschap College.

Contactpersoon Jochem Sipkens Graafschap College
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!