Basistraining palliatieve zorg
Opleiding

Basistraining palliatieve zorg

 • Aanbieder KMBV
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 23 september 2023 t/m 15 november 2023
 • Duur 4 dagen van 9.00 - 16.30 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Amersfoort
 • Functie hbo-verpleegkundige (6), mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 maart 2023

Het bieden van effectieve en goede palliatieve zorg vraagt specifieke expertise. In deze basistraining ontvangen de deelnemers praktische en complete tools om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van een cliënt in de palliatieve fase. Een bijzonder onderdeel van deze training is dat er continu een verbinding wordt gemaakt tussen theorie en praktijk: de cliënt en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staan gedurende de totale opleiding centraal.

Leerdoel(en) 

Aan het einde van de scholing kan de cursist:

 • benoemen wat de definitie en stadia van palliatieve zorg zijn
 • zorgdragen voor organisatie en afstemming rondom palliatieve zorg
 • zorgdragen voor goede multidisciplinaire samenwerking
 • benoemen in hoeverre persoonlijke normen en waarden een rol spelen in zijn/haar zorgverlening in de palliatieve fase
 • de symptomen van de cliënt in de palliatieve fase analyseren en adequate acties inzetten
 • benoemen welke (niet medicamenteuze) mogelijkheden er zijn ten behoeve van symptoommanagement, die hij/zij als verpleegkundige/verzorgende in kan zetten
 • benoemen welke rol hij/zij heeft in de begeleiding van de cliënt bij het maken van beslissingen rondom het levenseinde
 • benoemen welke mogelijkheden er zijn rondom het levenseinde, zoals wilsbeschikking, bewust stoppen met eten en drinken, palliatieve sedatie en euthanasie
 • de zorg en begeleiding afstemmen op de culturele en godsdienstige achtergrond van de zorgvrager
 • zijn/haar communicatie afstemmen op de psychosociale aspecten van de zorg rondom het levenseinde en is zich bewust van zijn/haar eigen houding wanneer hij/zij te maken krijgt met rouw
 • op een professionele wijze communiceren met communiceren met de zorgvrager, naasten en andere disciplines

Kosten

€ 995

Meer informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van KMBV. Bekijk ook de folder met meer informatie.
 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ). 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.