Drie- en vierdaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg

 • Aanbieder Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
 • Laatst bijgewerkt 2020
 • CanMEDS Communicator, Kennis en wetenschap, Organisator, Professional en kwaliteitsbevorderaar, Samenwerkingspartner
 • EPA's Communiceren, Proactieve zorgplanning, Symptoombestrijding, Samenwerken, Zelfzorg
 • Plaats Utrecht
 • Kosten ja
 • Inschrijvingsmogelijkheid Inschrijven
 • Doelgroep kinderen
 • Opleidingsniveau mbo 4, bachelor (niveau 6)
 • Beroepsgroep medisch specialisten, verpleegkundigen
 • Soort bijeenkomst Training
 • Duur bijeenkomst 3 bijeenkomsten à 8 uur

De basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.  

De zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte is zorg voor het hele gezinssysteem. Want kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële emoties van mensen en dat geldt ook voor de betrokken zorgverleners.

Ten opzichte van de driedaagse training is in de vierdaagse training extra aandacht voor advance care planning en communicatie, het gesprek met ouders bij een complexe casus

Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg. Welke specifieke problemen en symptomen kunnen zich voordoen en welke dilemma’s spelen mee in het besluitvormingsproces? Uitgangspunt hierbij is de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen.

Ten opzichte van de driedaagse training is in de vierdaagse training extra aandacht voor advance care planning en communicatie, het gesprek met ouders bij een complexe casus.

Zie de website van het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg voor meer informatie over de driedaagse basistraining en vierdaagse basistraining

Zie de agenda voor de trainingsdata. 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.