Leergang Palliatieve Zorg Interprofessioneel hbo-niveau Zuyd Professional
Opleiding

Leergang Palliatieve Zorg Interprofessioneel hbo-niveau Zuyd Professional

  • Aanbieder Zuyd Professional
  • Duur 10 bijeenkomsten van 9.00 -17 uur + 20 uur zelfstudie
  • Locatie Heerlen
Contactpersoon Annelies Gielgens Zuyd Professional
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2019

Zuyd Professional biedt de leergang Palliatieve Zorg Interprofessioneel op hbo-niveau aan voor zorgverleners die werken in een interdisciplinair team met patiënten en naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben. Bijvoorbeeld een verpleegkundige (niveau 4 en 6), sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, praktijkondersteuner huisartsenzorg, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, huisarts of groepsleider in de zorg voor mensen met een beperking. 

De leergang bestaat uit vijf modules met in totaal 10 bijeenkomsten van een dag. De modules zijn ook los te volgen.

Inhoud

​Thema's die aan de orde komen zijn:

  • Module 1: Inleiding op palliatieve zorg (een middag)  
  • Module 2: Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding (drie middagen)   
  • Module 3: Psychosociale zorg in de palliatieve fase (drie middagen)  
  • Module 4: Zorg voor levensvragen (twee middagen)   
  • Module 5: Interdisciplinaire samenwerking (een middag)

De leergang sluit aan bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden bij Zuyd Professional.

Contactpersoon Annelies Gielgens Zuyd Professional
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2019
Bied je scholing of opleiding aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.