Palliatieve zorg voor verzorgenden (basisscholing)
Opleiding

Palliatieve zorg voor verzorgenden (basisscholing)

 • Aanbieder Dandelion Training
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum In overleg
 • Duur 4 dagdelen
 • Kosten ja
 • Functie mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd ja, V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021

Elke dag hebben verzorgenden contact met zorgvragers in hun laatste levensfase en worden daardoor voortdurend geconfronteerd met vragen en zorgproblemen. Deze zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door betrokkenen vaak verschillend beleefd. Het verlenen van zorg op maat is hierin belangrijk. Het doel is om het de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken; wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. De  verzorgende heeft hierin een centrale positie en is een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team.

De cursus is bedoeld voor verzorgenden met kwalificatieniveau 3 en is opgezet met behulp van de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’. De methode biedt de verzorgende concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg. Het helpt de verzorgende bij het in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen en draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase.

Na het volgen van deze cursus:

 • kan de deelnemer uitleggen wat palliatieve zorg inhoudt en met welke ethische aspecten dat te maken heeft
 • is de deelnemer in staat de term palliatieve terminale zorg met al zijn facetten te verwoorden;
 • kan de deelnemer de specifieke zorgaspecten van palliatieve zorg voor een cliënt op lichamelijk, sociaal, psychisch en spiritueel gebied uitleggen
 • kan de deelnemer in een gesimuleerde situatie de situatie van een cliënt op methodische wijze in kaart brengen en daarna de juiste stappen nemen
 • is de deelnemer in staat met behulp van de methodiek 'Signalering in de palliatieve zorg' de palliatieve symptomen te herkennen en de benodigde stappen in de zorg te nemen
 • is de deelnemer op de hoogte van verschillende modellen en theorieën bij omgaan met verlies, sterven en rouw.
 •  is de deelnemer in staat binnen en buiten de instelling de juiste informatie en ondersteuning te vinden rondom palliatieve terminale zorg
 • is de deelnemer zich bewust van de eigen emoties en rolverandering in het begeleiden van mensen in een terminale fase
 • is de deelnemer zich bewust van zijn persoonlijke kracht en weet deze op juiste wijze in te zetten
 • kan de deelnemer benoemen wat palliatieve en terminale zorg is en is in staat de verschillen aan te geven
 • kan de deelnemer de eigen rol benoemen in de palliatieve en terminale zorg
 • weet de deelnemer wat er bedoeld wordt met advanced care planning, shared decision making en surprise question
 • kan de deelnemer in gesprek met de patiënt en naasten en gebruikt hierbij de juiste gesprekstechnieken
 • kan de deelnemer in eigen worden uitleggen wat de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ is
 • kan de deelnemer in eigen woorden uitleggen wat de eindopdracht inhoudt en hoe deze vorm te geven in de praktijk

​Kosten

€ 275

Informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of inschrijving naar de website van Dandelion Training.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.