Angst en depressie in de palliatieve fase (webinar)
Opleiding

Angst en depressie in de palliatieve fase (webinar)

 • Aanbieder Carend
 • Type scholing webinar
 • Datum 25 april 2023
 • Duur 20.00 - 22.00 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd, ABAN (artsen-algemeen), NAPA (physician assistants), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 maart 2023

Dit webinar gaat over angst en depressie in de palliatieve fase en is gebasseerd op de richtlijnen Angst in de palliatieve fase (2022) en Depressie in de palliatieve fase (2022). 

Van de patiënten met kanker in de palliatieve fase ervaart 22 - 65% angst, bij COPD-patiënten is dit 40-90%. Ook voor andere ongeneeslijke ziekten geldt dat angst vaak voorkomt. In de herziene richtlijn gaat het met name over angst als symptoom, niet als stoornis. Dat ligt iets anders bij depressie. Depressie omvat het spectrum van emotionele ontregeling, waarbij gevoelens van somberheid, neerslachtigheid, verlies van interesse of plezier (anhedonie) en verdriet op de voorgrond staan. Het kan variëren van depressieve symptomen tot een aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken of een depressieve stoornis.

In dit webinar is aandacht voor:

 • het herkennen van angst en depressieve klachten in de palliatieve fase
 • het behandelen van angst en depressieve klachten in de palliatieve fase, met aandacht voor medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelopties
 • het in gesprek gaan over en bespreekbaar maken van angst en depressieve klachten in de palliatieve fase
 • de aandachtspunten uit de vernieuwde richtlijnen

Leerdoelen

Aan het einde van het webinar is de deelnemer:

 • bekend met het concept depressie in de palliatieve fase met daarbij de differentieel diagnostische overwegingen
 • op de hoogte mogelijke behandelingen, zowel niet-medicamenteus als medicamenteus, onderbouwd door de recente literatuur
 • in staat angst te signaleren en te diagnosticeren, specifiek in de palliatieve fase
 • in staat de oorzakelijke en onderhoudende factoren van angst in de palliatieve fase te herkennen
 • op de hoogte van de psychosociale interventies en medicamenteuze behandeling van angst in de palliatieve fase

Kosten 

€ 49 voor zorgverleners met accreditatie

€ 15 voor geïnteresseerden zonder accreditatie

€ 7,50 voor studenten

Meer informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van Carend.
 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.