Welbevinden en levensvragen (website)
Onderwijsmateriaal

Welbevinden en levensvragen (website)

  • Aanbieder Zorg voor beter
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding geestelijk verzorger
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

Website met suggesties voor communicatie over levensvragen. Aanbod van diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews waarbij zingeving en de spirituele dimensie aan bod komen. Ook veel aandacht voor het spreken over het levenseinde in verschillende culturen waarin de laatste levensfase een groot taboe is. 

De informatie is te gebruiken als illustratie of voorbereiding van lessen over het omgaan met levensvragen.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.