Voltooid leven is een veel te rooskleurige term (artikel)
Onderwijsmateriaal

Voltooid leven is een veel te rooskleurige term (artikel)

  • Aanbieder Els van Wijngaarden (onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en docent ethiek aan Hogeschool Windesheim) en Carlo Leget (hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie mei 2015
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Els van Wijngaarden Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

Artikel waarin gesteld wordt dat de term 'voltooid leven' te rooskleurig is. Uit onderzoek blijkt dat de term de lading helemaal niet dekt. Het is véél te rooskleurig en doet geen recht aan de onderliggende ervaring: 'voltooid' heeft een montere ondertoon en suggereert een afgerond leven, maar zo wordt een veel rauwere, tragische werkelijkheid van teleurstellingen en angsten verdoezeld.

Het artikel is te gebruiken als algemene (basis)kennis over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies over palliatieve zorg (incl. beslissingen rond het levenseinde, euthanasie, voltooid leven). En ter voorbereiding op een groepsgesprek of Lagerhuisdiscussie.

 

Naar het materiaal

 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Els van Wijngaarden Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.