Verrast door de surprise question (artikel)
Onderwijsmateriaal

Verrast door de surprise question (artikel)

  • Aanbieder Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, D.J.A. Janssen et al.,
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 14 december 2021

Artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2015) over het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften. De surprise question (zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen twaalf maanden zou komen te overlijden?) zou hierbij moeten kunnen helpen. In dit artikel wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de surprise question in verschillende patiëntpopulaties. Daarnaast wordt een kritische beschouwing gegeven over het gebruik van de surprise question in de klinische praktijk.

Het artikel kan worden aangeboden als een voorbereidende opdracht bij het onderdeel 'markeren van de palliatieve fase'. 
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 14 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.