Verrast door de 'surprise question' (artikel)
Onderwijsmateriaal

Verrast door de 'surprise question' (artikel)

  • Aanbieder D.J.A. Janssen et al., Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Daisy J.A. Janssen Ciro
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2021

Artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2015) over het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften. De ‘surprise question’ (zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen twaalf maanden zou komen te overlijden?) zou hierbij moeten kunnen helpen. In dit artikel wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de surprise question in verschillende patiëntpopulaties. Daarnaast wordt een kritische beschouwing gegeven over het gebruik van de surprise question in de klinische praktijk.

Het artikel kan worden aangeboden als een voorbereidende opdracht bij het onderdeel 'markeren van de palliatieve fase'. 
 

Naar het materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Contactpersoon Daisy J.A. Janssen Ciro
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.