Verrast door de 'surprise question' (artikel)
Onderwijsmateriaal

Verrast door de 'surprise question' (artikel)

  • Aanbieder D.J.A. Janssen et al., Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Versie 2015
  • EPA's stervensfase
  • Kosten nee
Contactpersoon Daisy J.A. Janssen MUMC+
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019

Dit artikel met de titel 'Verrast door de surprise question' van de auteurs Daisy J.A. Janssen, Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen en Jos M.G.A. Schols, (Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8427) gaat over het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften. Op dit moment wordt de ‘surprise question’ – zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden? – geïmplementeerd om dit te bevorderen. In dit artikel wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de 'surprise question' in verschillende patiëntpopulaties. Daarnaast wordt een kritische beschouwing gegeven over het gebruik van de 'surprise question' in de klinische praktijk.

Dit artikel kun je aanbieden in een voorbereidende opdracht bij het onderdeel 'markeren van de palliatieve fase'. Bewustwording hoe in eigen werksituatie de palliatieve fase wel of niet gemarkeerd wordt. Bespreek de argumenten van de auteurs.

 

Naar het materiaal

 

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-02-09 11:06:10
Artikel relativeert (terecht) de surprise question als markering van de palliatieve fase. Ondanks dat het een wat gedateerd artikel is, is de strekking anno 2020 nog steeds niet veranderd.

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Daisy J.A. Janssen MUMC+
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.