Vereeuwigd: verhalen van palliatieve patiënten (website)
Onderwijsmateriaal

Vereeuwigd: verhalen van palliatieve patiënten (website)

  • Aanbieder Stichting LEVENXL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2017
  • Opleiding hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

De website Vereeuwigd deelt verhalen van mensen in de palliatieve fase. Mensen schrijven hiervoor zelf een verhaal, waarbij ze hun perspectief van het leven met een ongeneeslijke ziekte delen. Zo krijgen mensen die levensbedreigend ziek zijn (geweest) de mogelijkheid hun (levens)inzichten die hun ziekte en situatie hen heeft gebracht, te delen met anderen. Vereeuwigd is een initiatief van de Stichting LEVENXL die mensen bewust wil maken van de kwetsbaarheid en schoonheid van het leven.

Het materiaal kan gebruikt worden als persoonlijke reflectie of als onderdeel van een groepsdiscussie.
 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.