Triviant Palliatieve Zorg (spel)
Onderwijsmateriaal

Triviant Palliatieve Zorg (spel)

  • Aanbieder Amsterdam UMC en LUMC
  • Soort materiaal tool
  • Versie 2017 en 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten ja
Contactpersoon Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021

In 2018 won het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum de Jaarprijs palliatieve Zorg Impact met Triviant Palliatieve Zorg. Het EPZ van het Amsterdam UMC heeft het initiatief genomen om dit spel breder te verspreiden. Het spel kan gebruikt worden om op een speelse en interactieve wijze kennis over de vele aspecten van palliatieve zorg bij zorgverleners te vergroten. Het spel kan ingezet worden bij diverse onderwijsmomenten.

Er zijn twee versies van het Triviant spel beschikbaar:

  • Een versie voor artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen
  • Een versie voor verzorgenden

Het spel kan gebruikt worden om op een speelse en interactieve wijze kennis over de vele aspecten van palliatieve zorg bij zorgverleners te vergroten. Er kan worden gespeeld met 5 tot 6 deelnemers of met maximaal 4 groepjes van 2 tot 3 deelnemers. Een consulent palliatieve zorg heeft de leiding en kan een antwoord toelichten en of aanvullende informatie geven. Een klinische les, heidag of teamoverleg is bijvoorbeeld een prima gelegenheid om het spel in te zetten en zo de kennis over palliatieve zorg te toetsen. De versie voor artsen is ontwikkeld in 2017; de versie voor verzorgenden is ontwikkeld in 2020.

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-nd

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.