Palliatieve zorg voor mbo: Palliatief redeneren (handleiding)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor mbo: Palliatief redeneren (handleiding)

  • Aanbieder L. van Asten, docent verpleegkunde ROC Ter Aa
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2018
  • Opleiding mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2021

Lesmateriaal over palliatief redeneren voor mbo-studenten leerjaar 3 (BBL vp). Bevat een studentenhandleiding met casu├»stiek en opdrachten over de vier stappen/fasen van de beslisschijf Besluitvorming in de palliatieve fase. Stap 1 vindt individueel plaats, de stappen 2, 3 en 4 in groepsverband.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-nd

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.