Themaweek palliatieve zorg voor MBO: Palliatief redeneren
Onderwijsmateriaal

Themaweek palliatieve zorg voor MBO: Palliatief redeneren

  • Aanbieder L. van Asten, docent verpleegkunde ROC Ter Aa
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type reeks lessen/taken
  • Versie 2018
  • Opleidingsniveau mbo 3, mbo 4
  • Zorgverlener helpenden, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS communicator, zorgverlener
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020

Lesmateriaal over palliatief redeneren voor MBO studenten leerjaar 3 (BBL vp).

Het bestaat uit een studentenhandleiding met casuIstiek en opdrachten over de vier stappen/fasen van de beslisschijf "Besluitvorming in de palliatieve fase". Stap 1 vindt individueel plaats, de stappen 2, 3 en 4 in groepsverband.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!