Telemedicine (video)
Onderwijsmateriaal

Telemedicine (video)

  • Aanbieder TEDx Talks
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2016
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021

Trina Diner is manager van telemedicine in de palliatieve zorg. In deze Tedtalk van elf minuten benoemt zij de discrepantie tussen wat de meesten van ons (tachtig procent) willen aan het einde van het leven, namelijk thuis sterven, maar slechts twintig procent in werkelijkheid doet. Ze licht toe welke innovatie in haar organisatie is geïmplementeerd om deze aantallen te verhogen: telemedicine. De patiënt gaat dan naar huis met een tablet en zet zoveel mogelijk contacten met zorgverleners digitaal voort. Als de patiënt toch moet worden opgenomen, kan die met de tablet belangrijke momenten van thuis meemaken in het ziekenhuis. De kwaliteit van leven wordt zo aanzienlijk verhoogd.

Deze Tedtalk kan gebruikt worden om studenten te laten nadenken over de organisatie van het zorgsysteem en de mogelijke innovaties.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.