Stadia van de palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Stadia van de palliatieve zorg (website)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2017
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 november 2021

Beschrijving van de vier stadia van palliatieve zorg:

  1. stadium van ziekte- en symptoomgerichte palliatie
  2. stadium van uitsluitend symptoomgerichte palliatie
  3. stervensfase
  4. fase van nazorg

Te gebruiken als achtergrondliteratuur bij een introductie over palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.