Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten (artikel)
Onderwijsmateriaal

Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten (artikel)

  • Aanbieder Yvo Smulders, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

In het opinieartikel Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten van Yvo Smulders (Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:B1401) wordt stilgestaan bij het markeren van paliatieve patienten en het onderscheid tussen curatie en palliatie.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.