Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten (artikel)
Onderwijsmateriaal

Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten (artikel)

  • Aanbieder Yvo Smulders, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 december 2021

In het opinieartikel Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten van Yvo Smulders (Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:B1401) wordt stilgestaan bij het markeren van paliatieve patienten en het onderscheid tussen curatie en palliatie.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.