Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten
Onderwijsmateriaal

Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten

  • Aanbieder Yvo Smulders, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2017
  • Opleidingsniveau master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
  • CanMEDS communicator
  • EPA's communiceren
Contactpersoon Yvo Smulders VUmc interne geneeskunde
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019

In dit opinieartikel 'Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten' van Yvo Smulders (Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:B1401) wordt stilgestaan bij het markeren van paliatieve patienten en het onderscheid tussen curatie en palliatie.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Yvo Smulders VUmc interne geneeskunde
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!