Slotcouplet (boek)
Onderwijsmateriaal

Slotcouplet (boek)

  • Aanbieder Sander de Hosson, De Arbeiderspers
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2018
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS kennis en wetenschap, zorgverlener
  • EPA's zelfzorg
Contactpersoon Sander de Hosson Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019

In het boek 'Slotcouplet' beschrijft longarts Sander de Hosson casuïstiek uit de praktijk. Hij behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Samen met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt. De Hosson vertelt openhartig wat hij denkt en voelt, hoe hij handelt bij vaak ingewikkelde ziektegeschiedenissen en hoe hij worstelt met de vraag die veel dokters hebben: waar ligt de grens van geneeskunde? Moet wel alles wat kan?
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Sander de Hosson Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!