Signalering in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal

Signalering in de palliatieve fase

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal software, tekstueel, tool, video en animatie
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie december 2019
  • Opleidingsniveau mbo 1, mbo 2, mbo 3, mbo 4, bachelor (niveau 6)
  • Zorgverlener helpenden, paramedici, verpleegkundigen, verzorgenden
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020

Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Hierbij is tijdige signalering essentieel om onnodige problemen in deze laatste fase te voorkomen. Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) of gedrag bij zorgvragers omdat zij dag en nacht bij de zorgvrager zijn.

De methode Signalering in de palliatieve fase biedt verzorgenden concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg. Hierbij is de last die de zorgvrager ervaart het uitgangspunt. 
Studenten leren rekening houden met wensen en behoeften van de zorgvrager, waarbij er aandacht is voor de 4 dimensies.

Er is een opname gemaakt over het gebruik van de signaleringsbox voor tijdige signalering in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!