Richtlijn Obstipatie
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Obstipatie

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2009
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021

Voor de patiĆ«nt betekent obstipatie vaak een grote aantasting van de kwaliteit van leven, waarvan de ernst door behandelaars regelmatig wordt onderschat. Preventieve maatregelen zijn dan ook van het grootste belang. De richtlijn Obstipatie kan worden gebruikt als bronmateriaal voor een les waarin studenten dit symptoom beschrijven. 

Een mogelijke opdracht kan zijn: laat de studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom (pijn, delier, misselijkheid/braken, dyspnoe, obstipatie) beschrijven: kenmerken, oorzaken, behandelwijzen (medicamenteus, niet medicamenteus) en aan elkaar presenteren. Doe dit bij voorkeur aan de hand van een casus.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.