Richtlijn obstipatie
Onderwijsmateriaal

Richtlijn obstipatie

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal tekstueel, website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2009
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020

Voor de patiĆ«nt betekent obstipatie vaak een grote aantasting van de kwaliteit van leven, waarvan de ernst door behandelaars regelmatig wordt onderschat. Preventieve maatregelen zijn dan ook van het grootste belang. 

Een mogelijke opdracht kan zijn: laat de studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom (pijn, delier, misselijkheid/braken, dyspnoe, obstipatie) beschrijven: kenmerken, oorzaken, behandelwijzen (medicamenteus, niet medicamenteus) en aan elkaar presenteren. Doe dit bij voorkeur aan de hand van een casus.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!