Richtlijn Obstipatie
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Obstipatie

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2022
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2022

Voor de patiĆ«nt betekent obstipatie vaak een grote aantasting van de kwaliteit van leven, waarvan de ernst door behandelaars regelmatig wordt onderschat. Preventieve maatregelen zijn dan ook van het grootste belang. De richtlijn Obstipatie kan worden gebruikt als bronmateriaal voor een les waarin studenten dit symptoom beschrijven. 

Een mogelijke opdracht kan zijn: laat de studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom (pijn, delier, misselijkheid/braken, dyspnoe, obstipatie) beschrijven: kenmerken, oorzaken, behandelwijzen (medicamenteus, niet medicamenteus) en aan elkaar presenteren. Doe dit bij voorkeur aan de hand van een casus.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.