Richtlijn Mantelzorg
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Mantelzorg

  • Aanbieder M.B. Kuyper, huisarts n.p. en psychosociaal begeleider,•G.M. Hesselmann, oncologieverpleegkundige,•J.B. Prins, klinisch psycholoog
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2009
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021

In deze richtlijn wordt de nadruk gelegd op de problematiek en ondersteuningsmogelijkheden van de meest betrokken niet-professionele verzorger, ook wel de centrale verzorger genoemd, meestal de partner of een kind van de patiënt. De richtlijn bevat: voorkomen overbelasting van de mantelzorger, signalering overbelasting, ondersteuning, begeleiding en onderbouwing

Het is de taak van de verpleegkundige om overbelasting van de mantelzorger te signaleren en in samenspraak met de mantelzorger de juiste interventies in te zetten. Deze richtlijn kan hierbij behulpzaam zijn.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. .

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.