Regie over eigen leven en sterven, deel 2 (video)
Onderwijsmateriaal

Regie over eigen leven en sterven, deel 2 (video)

  • Aanbieder NCRV
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2003
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Deel 2 van een documentaire (6 minuten) waarin artsen, verpleegkundigen en ernstig zieke en terminale patiënten worden gevolgd in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate.

Op de afdeling oncologie moet regelmatig worden beslist over leven en dood. Uitbehandelde kankerpatiënten kunnen in de laatste fase van hun leven aangeven hoe zij die willen invullen. Gaan ze naar huis met pijnstillende medicijnen en wachten ze de dood daar af, of kiezen ze ervoor hun lijden zo snel mogelijk te laten beëindigen?

Oncoloog Joep Douma probeert de patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden. Regie over eigen leven en sterven behandelt meerdere onderwerpen: de vraag om euthanasie, het brengen van de gevreesde diagnose en de dilemma’s tijdens een behandeling.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.