Projecten organisatie en continuïteit palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Projecten organisatie en continuïteit palliatieve zorg (website)

 • Aanbieder ZonMW
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
 • Versie 2020
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), physician assistant (7), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon ZonMw
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Een overzicht aan projecten die te maken hebben met de organisatie en continuïteit van palliatieve zorg binnen alle programma's van ZonMw.

Een mogelijke opdracht kan zijn met elkaar de volgende situatie te bespreken:

Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis.

 • Welke knelpunten kunnen zich voordoen?
 • Hoe anticipeer je daarop?
 • Wat moet je allemaal voor de patiënt en de familie regelen?
 • Welke informatie is er voorhanden?
   

Naar het materiaal

 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon ZonMw
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.