Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg (boek)
Onderwijsmateriaal

Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg (boek)

  • Aanbieder Uitgeverij de Tijdstroom
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2012
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten ja
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021

Het boek ProbleemgeoriĆ«nteerd denken in de palliatieve zorg van De Hosson, de Graeff, Netters en Verhagen handelt over de behandeling van symptomen en specifieke scenario's (allochtone patiĆ«nt, mantelzorg, jongvolwassenen, dementie, seksualiteit, gecompliceerde rouw, euthanasie, anesthesiologische invasieve pijnbehandeling en palliatieve sedatie) in de palliatieve zorg.

In elk hoofdstuk wordt een symptoom of specifiek probleem behandeld door middel van het doorlopen van een casus met vragen die door studenten beantwoord kunnen worden, alvorens verder te lezen.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.