Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg (boek)
Onderwijsmateriaal

Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg (boek)

  • Aanbieder Uitgeverij de Tijdstroom
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2012
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten ja
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

Het boek ProbleemgeoriĆ«nteerd denken in de palliatieve zorg van De Hosson, de Graeff, Netters en Verhagen handelt over de behandeling van symptomen en specifieke scenario's (allochtone patiĆ«nt, mantelzorg, jongvolwassenen, dementie, seksualiteit, gecompliceerde rouw, euthanasie, anesthesiologische invasieve pijnbehandeling en palliatieve sedatie) in de palliatieve zorg.

In elk hoofdstuk wordt een symptoom of specifiek probleem behandeld door middel van het doorlopen van een casus met vragen die door studenten beantwoord kunnen worden, alvorens verder te lezen.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.