Praat erover (proactieve zorgplanning)
Onderwijsmateriaal

Praat erover (proactieve zorgplanning)

  • Aanbieder Agora
  • Soort materiaal video en animatie
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2013
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager naasten
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020

Als mensen eerder nadenken over hoe ze willen léven tot het einde, geeft dat rust in de stervensfase. Ook hun naasten en de zorgaanbieders spreken over meer kwaliteit van leven, omdat de zorg zoveel mogelijk kan worden afgestemd op individuele wensen. Van beide kanten kan men dan veel meer van betekenis zijn voor elkaar, tot het einde toe.

De video 'Praat erover' maakt duidelijk dat het belangrijk is dat mensen tijdig hun wensen voor het levenseinde kenbaar maken. Deze video, die gemaakt is in het kader van de beweging Van Betekenis tot het Einde.

De video is geschikt om te gebruiken bij de inleiding op het thema proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!