PaTz: proactieve zorgplanning in de thuiszorg (website)
Onderwijsmateriaal

PaTz: proactieve zorgplanning in de thuiszorg (website)

  • Aanbieder Stichting PaTz
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, organisator | organisatie en leiderschap, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon
Eveline Schroen PZNL
Laatst geactualiseerd: 14 december 2021

PaTz staat voor Palliatieve zorg thuis. In PaTz-bijeenkomstenwerken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor de patiënten en hun naasten te verbeteren.

Studenten kunnen eventueel een PaTz-bijeenkomst bijwonen tijdens een stage wijkgerichte zorg. Eigen leervragen van studenten kunnen als uitgangspunt dienen.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Eveline Schroen PZNL
Laatst geactualiseerd: 14 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.