PaTz: proactieve zorgplanning in de thuiszorg (website)
Onderwijsmateriaal

PaTz: proactieve zorgplanning in de thuiszorg (website)

  • Aanbieder Stichting PaTz
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, organisator | organisatie en leiderschap, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

PaTz staat voor Palliatieve zorg thuis. In PaTz-bijeenkomstenwerken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor de patiƫnten en hun naasten te verbeteren.

Studenten kunnen eventueel een PaTz-bijeenkomst bijwonen tijdens een stage wijkgerichte zorg. Eigen leervragen van studenten kunnen als uitgangspunt dienen.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.