Pats, zomaar dood (artikel)
Onderwijsmateriaal

Pats, zomaar dood (artikel)

  • Aanbieder Arts&Auto, Rob Bruntink
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, physician assistant (7), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Interviews met studenten over hun ervaringen met het overlijden van hun patiĆ«nten. Aan het woord komen onder meer een student die stage loopt op de spoedeisende hulp in Ghana en een fysiotherapeute.

Het interview gaat in op de ervaring van de studenten. Wat doet het met je als je iemand voor het eerst ziet overlijden? Wat doe je als je merkt dat je vrij nuchter reageert op de situatie en je jezelf verwijt ongevoelig te zijn?

De ervaring van deze twee studenten biedt studenten inzicht in de (wellicht onverwachte) gevoelens die er spelen wanneer er iemand overlijdt tijdens het uitvoeren van het vak. Maar ook dat erover praten met collega's helpt om deze gevoelens een plek te kunnen geven.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.