Palliatieve zorg voor niet-westerse migranten (lesmodule)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor niet-westerse migranten (lesmodule)

  • Aanbieder Pharos
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
  • Versie 2020
  • Opleiding mbo verpleegkundige niveau 4
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Deze module beslaat een dagdeel en bevat onder meer materiaal, informatie, een presentatie en verwijzingen naar werkvormen. Leerlingen worden aangezet na te denken over eigen idee├źn ten aanzien van leven en dood, waarbij ze gaan beseffen dat dit voor iedereen anders is.

De module biedt een eerste introductie van palliatieve zorg, waarbij een aantal verschillen tussen Nederlanders en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond wordt aangestipt. Er wordt geoefenend met spreken over leven en dood (in relatie tot zorg) en met het doorvragen in een gesprek (openstaan voor het verhaal van de ander).
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.