Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn (handreiking)

  • Aanbieder Nivel
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 26 november 2021

In Nederland stonden in 2017 ruim dertigduizend mensen geregistreerd als 'dak- en thuisloos': mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, die slapen in een opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Wat houdt palliatieve zorg voor deze mensen in? En hoe kan deze zorg optimaal aansluiten bij de zorgbehoeften en problemen van de doelgroep?

De handreiking gaat hier nader op in. Deze is bedoeld voor:

  • hulpverleners, begeleiders, vrijwilligers en managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg (in het bijzonder de FACT-teams) die begeleiding bieden aan dak- en thuislozen en die meer willen weten over palliatieve zorg
  • zorgverleners en managers in de algemene somatische zorg of palliatieve zorgvoorzieningen en die soms ook zorg geven aan dak- en thuisloze mensen

De handreiking biedt achtergrondinformatie voor docenten bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze specifieke doelgroep.
 

Naar het materiaal


Dit materiaal is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 26 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.