Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn (handreiking)

  • Aanbieder NIVEL; Anke de Veer (NIVEL) Barbara Stringer (GGZ inGeest, Hogeschool Inholland) Berno van Meijel (Hogeschool Inholland, Parnassia, VUmc/EMGO+,) Renate Verkaik (NIVEL) Anneke Francke (NIVEL, VUmc/EMGO
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

In Nederland stonden in 2017 ruim dertigduizend mensen geregistreerd als 'dak- en thuisloos': mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, die slapen in een opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Wat houdt palliatieve zorg voor deze mensen in? En hoe kan deze zorg optimaal aansluiten bij de zorgbehoeften en problemen van de doelgroep?

De handreiking gaat hier nader op in. Deze is bedoeld voor:

  • hulpverleners, begeleiders, vrijwilligers en managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg (in het bijzonder de FACT-teams) die begeleiding bieden aan dak- en thuislozen en die meer willen weten over palliatieve zorg
  • zorgverleners en managers in de algemene somatische zorg of palliatieve zorgvoorzieningen en die soms ook zorg geven aan dak- en thuisloze mensen

De handreiking biedt achtergrondinformatie voor docenten bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze specifieke doelgroep.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.