Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis, gids voor de praktijk
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis, gids voor de praktijk

 • Aanbieder AGORA werkgroep palliatieve zorg in de psychiatrie
 • Soort materiaal tekstueel
 • Type bron of lesonderdeel
 • Versie 2012
 • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
 • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
 • Zorgvrager ggz-cliënten
 • CanMEDS zorgverlener
Contactpersoon Agora
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020

Deze gids is opgebouwd uit vier delen. 

 • Deel een verduidelijkt diverse ontwikkelingen in de psychiatrie en palliatieve zorg. Daarna wordt de vertaalslag gemaakt naar palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis.
 • Deel twee geeft adviezen voor GGZ-instellingen om te komen tot beleid en/of een handboek palliatieve zorg voor de eigen instelling.
 • Deel drie reikt thema’s aan voor de praktijk en laat zien wat op het terrein van de palliatieve zorg al is ontwikkeld en ingevoerd.
 • Deel vier biedt een kader om per fase van de palliatieve zorg thema’s en symptomen, die kunnen optreden, onder te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan richtlijnen die – grotendeels – kunnen overeenkomen met de richtlijnen in de reguliere palliatieve zorg, maar ook aan adviezen als deze richtlijnen niet afdoende zijn. De indeling sluit aan bij de definitie van de WHO over palliatieve zorg.

De gids is te gebruiken als achtergrondinformatie voor docenten en studenten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Agora
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!