Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis (gids voor de praktijk)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis (gids voor de praktijk)

  • Aanbieder AGORA werkgroep palliatieve zorg in de psychiatrie
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2012
  • Opleiding basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Agora
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Vierdelige gids over palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis:

  • Deel 1 verduidelijkt diverse ontwikkelingen in de psychiatrie en palliatieve zorg. Daarna wordt de vertaalslag gemaakt naar palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis.
  • Deel 2 geeft adviezen voor GGZ-instellingen om te komen tot beleid en/of een handboek palliatieve zorg voor de eigen instelling.
  • Deel 3 reikt thema’s aan voor de praktijk en laat zien wat op het terrein van de palliatieve zorg al is ontwikkeld en ingevoerd.
  • Deel 4 biedt een kader om per fase van de palliatieve zorg thema’s en symptomen die kunnen optreden, onder te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan richtlijnen die – grotendeels – kunnen overeenkomen met de richtlijnen in de reguliere palliatieve zorg, maar ook aan adviezen als deze richtlijnen niet afdoende zijn. De indeling sluit aan bij de definitie van de WHO over palliatieve zorg.

De gids is te gebruiken als achtergrondinformatie voor docenten en studenten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Agora
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.