Palliatieve Zorg: Basiskennis
Onderwijsmateriaal

Palliatieve Zorg: Basiskennis

  • Aanbieder LUMC
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, symptoombestrijding
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2020

Doel van deze e-learningmodule (duur ongeveer 45 minuten) is het opdoen van theorie over palliatieve zorg. Hiermee wordt de basiskennis van alle studenten op één niveau gebracht. Tijdens plenaire bijeenkomsten kan hierdoor meer aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties omtrent palliatieve zorg.

Hoofdonderwerpen in de module zijn symptoommanagement, zorgbeleid op de korte en lange termijn (proactieve zorgplanning), samenwerking tussen verschillende disciplines, complexe communicatie rondom keuzes over behandeling en levenseinde, crises in de palliatieve fase, en medisch ethische overwegingen.

De module doorloopt interactief een aantal theoretische aspecten en biedt daarnaast oefenmogelijkheden middels casuïstiek. De e-learning is te vinden op www.medischonderwijs.nl onder de naam Palliatieve Zorg 1.

Je dient een account aan te maken om de e-learning te kunnen benaderen.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.