Palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg (website)

  • Aanbieder Stichting Als & Dan
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021

Op de website palliatievezorg.nl is een verzameling aan algemene informatie over palliatieve zorg te vinden. Er wordt uitgelegd wat palliatieve zorg is en praktische informatie over mantelzorg geboden. Daarnaast biedt de website hulpmiddelen ten aanzien van zorgplanning.

De website kan dienen als bronmateriaal voor een algemene introductie over palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.