Palliatieve terminale zorg in instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (rapportage)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve terminale zorg in instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (rapportage)

  • Aanbieder Trimbos instituut
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2010
  • Opleiding basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Rapportage van de studie Palliatieve terminale zorg in geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-instellingen in Nederland. Het Trimbos-instituut interviewde voor deze studie in GGZ-instellingen behandelaars en verpleegkundigen om meer inzicht te krijgen in de opbouw en structuur van de palliatieve terminale zorg in GGZ-instellingen en aanbevelingen voor de praktijk te formuleren.

Het rapport is te gebruiken als achtergrondinformatie over palliatieve zorg in de GGZ.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.