Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

Pallialine: Richtlijnen palliatieve zorg

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal tekstueel, website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2020
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019

Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. De richtlijnen geven inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogeljk evidence based opgesteld. Er zijn richtlijnen over

  • specifiek symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obstipatie, slaapproblemen, vermoeidheid, zweten, vena cava superior syndroom, oncologische ulcera, urogenitale problemen, zweten.
  • specifiek ziektegerelateerd zoals voor ALS, COPD, dementie, dwarslaesie, nierfalen, hartfalen, palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • rondom het levenseinde zoals euthanasie, palliatieve sedatie, zorg in de stervensfase, zorg rond een implanteerbare cardioverter defibrillator en
  • een bepaald thema zoals voor angst, complementaire zorg, mantelzorg, palliatieve zorg voor kinderen en spirituele zorg. 

De website beidt eveneens folders, handreikingen en samenvattingskaarten.

Studenten kunnen hier allerlei informatie vinden over symptomen maar ook over palliatieve zorg bij specifieke ziektebeelden.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!