Pallialine: richtlijnen palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Pallialine: richtlijnen palliatieve zorg (website)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Pallialine is de website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen gepubliceerd worden. De richtlijnen geven inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogeljk evidence based opgesteld. Er zijn richtlijnen over

  • specifiek symptoomcontrole zoals bijvoorbeeld: pijn, ascites, decubitus, delier, depressie, dyspneu, hypercalciemie, hersenmetastasen, ileus, hik, jeuk, lymfoedeem, klachten van de mond, hoesten, dehydratie, anorexie en gewichtsverlies, misselijkheid en braken, obstipatie, slaapproblemen, vermoeidheid, zweten, vena cava superior syndroom, oncologische ulcera, urogenitale problemen, zweten.
  • specifiek ziektegerelateerd zoals voor ALS, COPD, dementie, dwarslaesie, nierfalen, hartfalen, palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • rondom het levenseinde zoals euthanasie, palliatieve sedatie, zorg in de stervensfase, zorg rond een implanteerbare cardioverter defibrillator en
  • een bepaald thema zoals voor angst, complementaire zorg, mantelzorg, palliatieve zorg voor kinderen en spirituele zorg. 

De website beidt eveneens folders, handreikingen en samenvattingskaarten.

Studenten kunnen hier allerlei informatie vinden over symptomen, maar ook over palliatieve zorg bij specifieke ziektebeelden.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.