Omgaan met de dood (artikel)
Onderwijsmateriaal

Omgaan met de dood (artikel)

  • Aanbieder Arts & Auto, Rob Brutink
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2016
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Hoe gaan artsen om met de dood? Interviews met diverse artsen van verschillende specialismen over omgaan met de dood. Aan het woord komen onder andere: een specialist ouderengeneeskunde, een oncologisch chirurg en een psychotherapeut.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.