Moreel lastige situaties in de zorg (video)
Onderwijsmateriaal

Moreel lastige situaties in de zorg (video)

  • Aanbieder VUmc | Afdeling Metamedica, EMGO+
  • Soort materiaal video of animatie
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021

Hulpmiddel om in de zorgpraktijk om te gaan met een zorg- of medisch dilemma.Een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij de omgang met moreel lastige situaties in de zorg of ethische dilemma's.

  • Twijfel je over wat het juiste is om te doen in een lastige situatie?
  • Verschil je van visie op goede zorg met iemand anders?

Dan kun je deze tool gebruiken.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.