Moeders springen niet van flats (video)
Onderwijsmateriaal

Moeders springen niet van flats (video)

  • Aanbieder 2Doc
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2014
  • Opleiding basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Documentaire (55:20 minuten) over de maatschappelijke gevolgen van een streng euthanasiebeleid bij psychiatrische patiƫnten en de taboes omtrent zelfdoding. Er wordt het verhaal verteld van de moeder van regisseur Elena Lindemans, die al gedurende lange tijd worstelt met een ondraaglijk psychisch lijden.

Zij vraagt daarom om euthanasie, maar haar verzoek wordt niet in behandeling genomen. Hierop pleegt zij zelfmoord door van een flat te springen. In de documentaire gaat Elena terug naar de wanhoopsdaad van haar eigen moeder. Ze denkt samen met haar familie terug aan het lijden van haar moeder en hoe de dag van haar zelfmoord verliep. Elena gaat ook in gesprek met de bewoners van deze flat: hoe tekende die sprong het leven van deze mensen? Ze zoekt uit waarom haar huisarts, de psychiater noch het afdelingshoofd psychiatrie haar moeder destijds niet wilden helpen en vraagt hen of ze dit wel zouden doen met de wetenschap van nu.

Deze documentaire kan worden ingezet om studenten te laten reflecteren of met ze te bediscussiĆ«ren over manieren van rouwverwerking, tentamen suicide en de wetgeving omtrent euthanasie bij psychisch lijden.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.