Mens achter de patiënt (website)
Onderwijsmateriaal

Mens achter de patiënt (website)

  • Aanbieder Stichting Mens achter de patiënt
  • Soort materiaal website
  • Versie 2019
  • Opleiding fysio- of ergotherapeut, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 december 2021

De Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) zet zich in voor mensgerichte zorg door onderwijs te stimuleren dat als doel heeft toekomstige zorgprofessionals bewuster maken van de brede impact van ziekte. Via MAP kunnen onderwijsprogramma's gerealiseerd worden die de mens achter de patiënt in beeld brengen. De voornaamste rol die Stichting Mens Achter de Patiënt op lange termijn speelt is het doorontwikkelen van de onderwijsmodule en het werven van mensen die als zorgvrager willen deelnemen.

Het train-the-trainer-pakket maakt docenten wegwijs in hoe MAP georganiseerd en gedoceerd kan worden. Daarnaast is er alle benodigde documentatie, waaronder docenthandleidingen, templates voor studentinstructies en promotiematerialen. Tevens ondersteunt MAP het organiseren van een kleinschalige pilot.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.