Mens achter de patiënt (website)
Onderwijsmateriaal

Mens achter de patiënt (website)

  • Aanbieder Stichting Mens achter de patiënt
  • Soort materiaal website
  • Versie 2019
  • Opleiding fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021

De Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) droomt van mensgerichte zorg. Om dit te bereiken, stimuleren zij mensgericht onderwijs met als doel: toekomstige zorgprofessionals bewuster maken van de brede impact van ziekte. Via MAP kunnen onderwijsprogramma's gerealiseerd worden die de mens achter de patiënt in beeld brengen. De voornaamste rol die Stichting Mens Achter de Patiënt op lange termijn speelt is het doorontwikkelen van de onderwijsmodule en het werven van mensen die als zorgvrager willen deelnemen.

De stichting biedt een Train-The-Trainer pakket aan waarin docenten en de organisatie van een instelling wegwijs worden gemaakt in hoe MAP georganiseerd en gedoceerd kan worden. Daarnaast is er alle benodigde documentatie, waaronder docenthandleidingen, templates voor studentinstructies en promotiematerialen. Tevens ondersteunt MAP het organiseren van een kleinschalige pilot. Het is de bedoeling dat de instelling op termijn de onderwijsmodule grotendeels zelfstandig uitvoert.

De onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt staat of valt bij mensen die hun ervaringen met ziekte en zorg willen delen. Stichting Mens Achter de Patiënt heeft goed contact met landelijke patiënten en cliëntenorganisaties en kan werving van deelnemers verzorgen. Zij vormen zo een brug tussen onderwijs en zorgvrager, waardoor zorgvragers bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van studenten.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.