Mens achter de patiënt
Onderwijsmateriaal

Mens achter de patiënt

  • Aanbieder Stichting Mens achter de patiënt
  • Soort materiaal website
  • Type reeks lessen/taken
  • Versie 2019
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS communicator
  • EPA's communiceren
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019

Dit is de website van Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP), die droomt van mensgerichte zorg. Om dit te bereiken, stimuleren zij mensgericht onderwijs met als doel: toekomstig zorgprofessionals bewuster maken van de brede impact van ziekte. Via MAP kunnen onderwijsprogramma's gerealiseerd worden die de mens achter de patiënt in beeld brengt. De voornaamste rol die Stichting Mens Achter de Patiënt op lange termijn speelt is het door ontwikkelen van de onderwijsmodule en het werven van mensen die als zorgvrager deel willen nemen.

Stichting Mens achter de patiënt biedt een Train-The-Trainer pakket aan waarin docenten en de organisatie van een instelling wegwijs worden gemaakt in hoe MAP georganiseerd en gedoceerd kan worden. Daarnaast ontvangt je alle benodigde documentatie waarondder docenthandleidingen, templates voor studentinstructies, promotiematerialen. Tevens ondersteunen zij in het organiseren van een kleinschalige pilot. Het is de bedoeling dat de instelling op termijn de onderwijsmodule grotendeels zelfstandig uitvoert.

De onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt staat of valt bij mensen die hun ervaringen met ziekte en zorg willen delen. Stichting Mens Achter de Patiënt heeft goed contact met landelijke patiënten en cliëntenorganisaties en kan werving van deelnemers verzorgen. Zij vormen zo een brug tussen onderwijs en zorgvrager, waardoor zorgvragers bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van studenten.

 

Naar het materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!