Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking
Onderwijsmateriaal

Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking

  • Aanbieder NVAVG
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2014
  • Opleidingsniveau medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde
  • Zorgvrager mensen met een beperking
  • EPA's stervensfase
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2020

De NVAVG standaard ' Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking' is door de aard van het onderwerp nogal beschouwend van karakter. Er is gekozen om de opbouw van de Standaard niet over te nemen, maar de inhoud op een praktijkgerichte manier samen te vatten. Deze samenvatting beoogt de arts bij dagelijkse concrete praktijkvragen te ondersteunen. 

Doelstelling van de standaard is de AVG (artsen voor verstandelijke gehandicapten) en andere medici een praktisch stappenplan te bieden t.b.v. zorgvuldige besluitvorming rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de uitgangspunten is niet gebaseerd op onderzoek, maar op ervaringsdeskundigheid.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!