Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking (samenvatting NVAVG standaard)
Onderwijsmateriaal

Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking (samenvatting NVAVG standaard)

  • Aanbieder NVAVG
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, kaderarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

De NVAVG standaard Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking is door de aard van het onderwerp nogal beschouwend van karakter. Er is gekozen om de opbouw van de Standaard niet over te nemen, maar de inhoud op een praktijkgerichte manier samen te vatten. Deze samenvatting beoogt de arts bij dagelijkse concrete praktijkvragen te ondersteunen. 

Doelstelling van de standaard is de AVG (artsen voor verstandelijke gehandicapten) en andere medici een praktisch stappenplan te bieden t.b.v. zorgvuldige besluitvorming rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de uitgangspunten is niet gebaseerd op onderzoek, maar op ervaringsdeskundigheid.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.