Levenseindekliniek
Onderwijsmateriaal

Levenseindekliniek

  • Aanbieder NPO 2Doc
  • Versie 2016
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 november 2018

Documentaire over De Levenseindekliniek (56 minuten). Marcel Ouddeken en Hans Kema filmden anderhalf jaar patiĆ«nten en medewerkers. De kliniek wordt ingeschakeld door mensen met een actuele euthanasiewens. De documentaire brengt euthanasie direct in beeld. De documentaire heeft indertijd veel aandacht gehad in de media.

Een mogelijkheid om de documentaire te gebruiken is middels een 'flipped classroom': studenten bekijken hierbij vooraf de documentaire. Vervolgens bespreken de studenten deze in een kleine groep onder begeleiding van een docent na.

Voor studenten in de beginfase van hun opleiding kan de discussie zich richten op bewustwording en het (h)erkennen van dilemma's. Later in de opleiding kan worden gereflecteerd op eigen opvattingen en gevolgen voor eigen handelen als arts, mogelijk in combinatie met het bespreken van de regelgeving rondom euthanasie.
 

Naar het materiaal
 

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie
De casus van patiente Goudriaan uit deze documentaire dient met grote zorgvuldigheid besproken te worden. Je kunt je afvragen of dit een voorbeeld is dat aan de studenten zonder discussie gegeven moet worden. Dus het dringende advies dat na de film een discussie plaats moet vinden.

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 november 2018
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.