De Levenseindekliniek (video)
Onderwijsmateriaal

De Levenseindekliniek (video)

  • Aanbieder NPO 2Doc
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2016
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Documentaire van het Expertisecentrum Euthanasie (tot 4 september 2019 De Levenseindekliniek genaamd) van 56 minuten van Marcel Ouddeken en Hans Kema. Zij filmden anderhalf jaar patiĆ«nten en medewerkers.

De kliniek wordt ingeschakeld door mensen met een actuele euthanasiewens. De documentaire brengt euthanasie direct in beeld. De documentaire heeft indertijd veel aandacht gehad in de media.

Een mogelijkheid om de documentaire te gebruiken is in een 'flipped classroom': studenten bekijken hierbij vooraf de documentaire. Vervolgens bespreken de studenten deze na in een kleine groep onder begeleiding van een docent.

Voor studenten in de beginfase van hun opleiding kan de discussie zich richten op bewustwording en het (h)erkennen van dilemma's. Later in de opleiding kan worden gereflecteerd op eigen opvattingen en gevolgen voor eigen handelen als arts, mogelijk in combinatie met het bespreken van de regelgeving rondom euthanasie.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.