Lesmodule interne training Zorgpad Stervensfase
Onderwijsmateriaal

Lesmodule interne training Zorgpad Stervensfase

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal presentatie, tekstueel, video en animatie
  • Type reeks lessen/taken
  • Versie mei 2018
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS zorgverlener
  • EPA's proactieve zorgplanning, samenwerken, stervensfase
Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2020

De lesmodule is een interne training bedoeld voor verpleegkundigen en andere zorgverleners die binnen de eigen werkomgeving het Zorgpad Stervensfase toepassen en/of voor degenen die binnen zorginstellingen gaan werken met het kwaliteitsinstrument ‘Zorgpad Stervensfase’. De training gaat nader in over het gebruik van het instrument en de toepassing van het zorgpad. 

Het Zorgpad Stervensfase is een vertaling van de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP). De Nederlandstalige versie is in 2001 in Zuidwest Nederland geïntroduceerd en vanaf 2009 landelijk verspreid. Het instrument wordt in Nederland in alle settings gebruikt: ziekenhuizen, hospices, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en in de huisartspraktijken. Er zijn drie verschillende versies beschikbaar: ziekenhuisversie, thuiszorgversie, en verpleeghuisversie.

De instelling die deze training wil geven, selecteert zelf de deelnemers. Ook kan de training door een netwerk in de regio worden georganiseerd waardoor meerdere instellingen deelnemers kunnen laten deelnemen. 

Doel van de training

  • kennis en vaardigheden opdoen om het Zorgpad Stervensfase toe te passen in de eigen instelling of werkomgeving
  • het Zorgpad Stervensfase te gebruiken als kwaliteitsinstrument om de multidisciplinaire zorg gedurende de stervensfase zorgvuldig af te stemmen op de behoeften van patiënt en hun naasten.

Materiaal

Naast de lesmodule is er voor de docent die de interne training gaat geven lesmateriaal beschikbaar: een Powerpointpresenstatie en de daarbij behorende docentenhandreiking met informatie over de inhoud en het vormgeven van de bijeenkomsten en een video waarin een expert en een verzorgende IG vertellen over de praktijk van het Zorgpad Stervensfase.  

Lesmateriaal

Meer inhoudeljke informatie over het lesmateriaal is te vinden op de pagina Powerpointpresentatie en docentenhandreiking Lesmodule interne training Zorgpad Stervensfase

Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!