Leermodule rouw en verlies
Onderwijsmateriaal

Leermodule rouw en verlies

 • Aanbieder Zuyd Hogeschool
 • Soort materiaal tekstueel
 • Type reeks lessen/taken
 • Versie 2014
 • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
 • CanMEDS kennis en wetenschap, zorgverlener
 • EPA's stervensfase, zelfzorg
Contactpersoon Jenny Erckens Zuyd Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020

Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt systematische en gestructureerde aandacht voor rouw en verlies in (vervolg)opleidingen in de Gezondheidszorg en Sociale Studies.

Het ‘doorlopen’ van deze leermodule biedt gestructureerde informatie over rouw en verlies. De student kan de kennis over rouw en verlies in de praktijk gebruiken voor het ondersteunen van mensen. In de literatuurlijst staan interessante links en literatuur over rouw en verlies.

Leerdoelen bij deze module:

 • in eigen woorden weergeven wat verlies en rouw betekent voor jou als persoon en als professional;
 • in eigen woorden vertellen welke verliezen er zijn;
 • reacties van mensen op verlies benoemen en daardoor reacties in de praktijk kunnen herkennen;
 • benoemen wat er onder normale rouw, gecompliceerde rouw wordt verstaan;
 • vertellen wat verlies verwerken is; welke inzichten er de laatste decennia zijn ontstaan (rouwtaken, duale procesmodel, transitiecirkel);
 • benoemen welke factoren van invloed zijn op verliesverwerking;
 • bespreken wat rouw van mensen voor een impact op jou kan hebben als persoon als professional, kan daarbij de betekenis van het ontwikkelen van het ‘doe-been en het betekenis-been’ integreren;
 • kan de begrippen afstand en nabijheid, ABC van zelfzorg, integreren in zijn dagelijks handelen;
 • de transfer maken naar de praktijk van alledag;
 • reflecteren op eigen handelen m.b.t. het thema dat centraal staat in deze leertaak.
   

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Jenny Erckens Zuyd Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!