Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Onderwijsmateriaal

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  • Aanbieder Palliactief en IKNL
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2017
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS professional en kwaliteitsbevorderaar
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020

Een richtinggevend document over hoe palliatieve zorg gegeven zou moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiƫnten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.

Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiĆ«nten in de palliatieve fase zoals verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten. Door het kwaliteitskader op verschillende manieren voor hen toegankelijk te maken wordt beoogd het kwaliteitskader een leidraad te laten zijn voor het werken in de praktijk, ondersteund met richtlijnen en zo mogelijk met meetinstrumenten. 

Visie ontwikkeling; leidraad voor werken in de praktijk met richtlijnen en zo mogelijk meetinstrumenten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!