Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (pdf)
Onderwijsmateriaal

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (pdf)

  • Aanbieder Palliactief en IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Een richtinggevend document over hoe palliatieve zorg gegeven zou moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiƫnten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.

Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiĆ«nten in de palliatieve fase zoals verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten. Door het kwaliteitskader op verschillende manieren voor hen toegankelijk te maken wordt beoogd het kwaliteitskader een leidraad te laten zijn voor het werken in de praktijk, ondersteund met richtlijnen en zo mogelijk met meetinstrumenten. 

Visie ontwikkeling; leidraad voor werken in de praktijk met richtlijnen en zo mogelijk meetinstrumenten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.