Kwaliteitskader palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

Kwaliteitskader palliatieve zorg

  • Aanbieder PZNL
  • Versie 2019
  • EPA's proactieve zorgplanning, samenwerken, symptoombestrijding
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 mei 2019

Wat vinden patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn? Dát is het vertrekpunt van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De animatie (2.09 min.) geeft een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). 
Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar onderstaande bronnen:

De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de animatie is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden.

 

Naar het materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 mei 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.