Kom mij maar halen (video)
Onderwijsmateriaal

Kom mij maar halen (video)

  • Aanbieder Koppen XL. Door: Phara de Aguirre.
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2013
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Een Vlaamse documentaire (34 minuten) die een goed beeld geeft voor een geneeskundestudent over hoe de laatste fase van een (jonge) palliatieve patiënt eruit kan zien. 

Centraal in de documentaire staat Bart Verbeeck die zestien jaar oud is wanneer hij botkanker krijgt. Hij wordt behandeld, maar twee jaar later is de tumor terug en volgen een nieuwe operatie en nog meer chemokuren. Nog eens twee jaar later, in oktober 2009, wordt Bart terminaal verklaard. Hoe lang hij nog zal leven weet hij niet, maar de tijd die hem nog rest, wil hij zinvol invullen met positieve dingen. Zo zamelt Bart nog geld in voor het kankeronderzoek.

Bart wordt in de laatste dagen van zijn leven met de camera gevolgd. Bart wil geen euthanasie, maar kiest voor palliatieve sedatie. Er wordt niet veel informatie gegeven over de achtergrond van Bart en wat hij precies heeft doorgemaakt, maar vooral het emotionele aspect van de laatste levenfase voor patiënt en naasten wordt belicht waardoor 'de mens achter de patiënt' in beeld komt. Ook het perspectief van de artsl en verpleegkundige komt in de documentaire naar voren. Daarnaast wordt getoond hoe het voor familie is om met een naderend afscheid om te gaan.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.