Kiss and cry (video)
Onderwijsmateriaal

Kiss and cry (video)

  • Aanbieder Quiver, Mythic Productions Inc
  • Soort materiaal video of animatie
  • Versie 2017
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

Deze Hollywoodfilm (95 min) is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over Carley Allison. Carley is een opkomende en veelbelovende kunstschaatster. Op zeventienjarige leeftijd krijgt zij progressieve last van hoesten en benauwdheidsklachten. Zij wordt naar aanleiding hiervan tweemaal foutief gediagnosticeerd, eerst met astma en daarna melanoom op trachea. Uiteindelijk blijkt het een zeer zeldzame vorm van kanker, tracheasacroom, te zijn.

Deze film neemt de kijker mee vanaf de klacht, via het diagnostische proces tot aan de behandeling (tracheastomie, chemotherapie) met alle bijwerkingen. De nadruk van de film ligt met name op de impact van de ziekte en alle emoties en gedachten die gedurende het gehele proces van diagnostiek en behandeling op komen bij de patiënt. Er wordt ook ingegaan op de emoties en gedachten van de verpleegster, die haar telkens voorziet van de chemokuren. Deze film besteedt tevens veel aandacht aan het copingsmechanisme van de hoofdpersoon, Carley.

Kiss and cry kan gebruikt worden als aanleiding om met studenten in gesprek te gaan over terminaal ziek zijn en omgaan met de (naderende) dood bij jongeren, copingsstrategieën en zingeving.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.