Kinderpalliatieve zorg: websites en apps
Onderwijsmateriaal

Kinderpalliatieve zorg: websites en apps

  • Aanbieder Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg
  • Soort materiaal website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2019
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen
  • Zorgvrager kinderen
Contactpersoon Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 18 december 2019

Op deze website van het kenniscentrum palliatieve zorg vindt u een overzicht van diverse websites met (praktische) informatie over houvast in moeilijke tijden, afscheid nemen, het rouwproces en zorg aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende ziekte. Deze websites kunnen gebruikt worden als bronmateriaal bij lessen.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 18 december 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!